About   Festival 2005   Festival 2006   Dejima presents   Publiciteit   Colofon  
 

Het Dejima Japanese Film Festival is in 2004 bedacht en opgezet door Rob van Ham en Luc Lafleur. Het festival is op dit moment niet meer actief. Op deze pagina's staat een korte samenvatting van het festival zoals het plaats vond in 2005 en 2006.

De oorsprong van de naam

Zen

Het eiland Dejima
 

Dejima (moderne Japanse uitspraak) ook bekend als Deshima, was een klein kunstmatig eiland in de baai van Nagasaki (Japan). Sinds 1641 waren de Nederlanders vanaf dit eiland de enige natie die door het shogunaat toegestaan was handel te drijven met Japanners.

Het eiland was door middel van een brug met het vasteland verbonden. De Nederlanders konden Japan zelf niet binnen behalve tijdens een tweejaarlijks bezoek aan de Shogun in Edo (nu Tokio). Behalve een handelsplaats was het eiland vooral bekend als een plek waarvandaan Westerse (vooral Europese) cultuur Japan binnenkwam tot het einde van de handelspost in 1853.

Het idee achter het festival

Het Dejima Japanese Film Festival werd geboren uit de behoefte om de aandacht voor de recente Japanse cinema in Nederland te vergroten. Elk jaar maakten een aantal Japanse films een klein deel uit van het festival aanbod in Nederland. Daarnaast werden een select aantal Japanse films geselecteerd voor distributie in Nederland. Hierdoor was gestaag de waardering van het publiek voor de Japanse film toegenomen en was daarmee een aanzienlijke vraag naar het vertonen van deze films ontstaan.

Die groeiende populariteit en appreciatie waren aanleiding om voor de Japanse cinema een eigen festival te organiseren. Het Dejima Japanese Film Festival beoogde een gevarieerd aanbod aan recente Japanse cinema te presenteren. Hierbij was genre geen criterium maar originaliteit en diversiteit. Met dit programma trachtte Dejima een overzichtelijk beeld te geven van de staat waarin de Japanse cinema zich op dat moment bevond.

Het Dejima Film Festival beoogde naast het vertonen van films het debat over ‘de’ Japanse film (cultuur) te stimuleren. Door middel van een dialoog kwam de bezoeker meer te weten over Japanse film en kreeg daarbij direct de kans zijn of haar eigen ervaringen te delen.